Phật học

Recent Posts

Tại sao phải tu Thiền?

Tại sao phải tu Thiền? Hành thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời gian và nghị lực. Nó cũng đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật và đam mê. Nó đòi hỏi nhiều cá tính mà chúng ta thường xem là khó chịu và tránh né chúng bất cứ khi nào có thể. Ta có […] Read more

Pháp âm

Kinh

Sách nói

Nghi thức

Recent Posts

Tại sao phải tu Thiền?

Tại sao phải tu Thiền?

Tại sao phải tu Thiền? Hành thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời gian và nghị lực. Nó cũng đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật và đam mê. Nó đòi hỏi nhiều cá tín... Read more

Kinh A Di Đà Nghĩa

Kinh A Di Đà Nghĩa

Kinh A Di Đà Nghĩa. A Di Đà Phật được phiên âm từ Amitābha có nghĩa là ánh sáng vô lượng, Amitāyus có nghĩa là thọ mạng vô lượng, nên A Di Đà Phật đượ... Read more

News In Pictures

Tại sao phải tu Thiền?
  • Kinh A Di Đà Nghĩa
  • Kinh Phật cầu cho người hấp hối
  • Hãy tự mình bước qua nỗi đau
  • Nghi thức phóng sinh - Chùa Hoằng Pháp
  • Nghi thức tụng kinh A Di Đà - âm Hán
  • Thực tập chánh niệm
  • Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe
  • Nghi thức cầu an - Kinh Phổ Môn
  • Phát tâm Bồ đề TT. Thích Lệ Trang

Copyright © 2019 baobao. All Right Reserved