Phật học

Recent Posts

Kinh Phật cầu cho người hấp hối

Kinh Phật cầu cho người hấp hối: Kinh này dịch từ bộ Tăng Nhất A Hàm của tạng Hán, kinh số 8, phẩm 51. Tăng Nhất A Hàm là kinh số 125 của tạng kinh Đại Chính, do thầy Tăng Già Đề Bà dịch vào cuối thế kỷ thứ tư. Thực tập quán chiếu để […] Read more

Pháp âm

Kinh

Sách nói

Nghi thức

Recent Posts

Hãy tự mình bước qua nỗi đau

Hãy tự mình bước qua nỗi đau

Hãy tự mình bước qua nỗi đau cho đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. B... Read more

News In Pictures

Kinh Phật cầu cho người hấp hối
  • Hãy tự mình bước qua nỗi đau
  • Nghi thức phóng sinh - Chùa Hoằng Pháp
  • Nghi thức tụng kinh A Di Đà - âm Hán
  • Thực tập chánh niệm
  • Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe
  • Nghi thức cầu an - Kinh Phổ Môn
  • Phát tâm Bồ đề TT. Thích Lệ Trang
  • Cúng thí cho người cõi âm có nhận được không
  • Mười ân đức của mẹ và cha - TT. Thích Nhật Từ

Copyright © 2019 baobao. All Right Reserved